MONTERING av bigblu antenne i Vaksdal Kommune

MONTERING av bigblu antenne i Vaksdal Kommune

SKU: 364215375135191

Standard montering av bigblu antenne til breiband innan Vaksdal Kommune.

Monterer antenna med medfyljande utstyr som kunde får tilsendt frå bigblu ved bestilling.

 

Prisen forutset nærleik til bilveg, og at nødvendig tilsendt utstyr er tilgjengelig på monteringsadresse!

 

Pris er + reisetid (Kr 600 pr/time) og  KM (Kr 9,00 pr km) om ikkje anna er avtalt! 

    kr 1 590,00Pris