MONTERING av bigblu antenne i Vaksdal Kommune

MONTERING av bigblu antenne i Vaksdal Kommune

SKU: 364215375135191

Standard montering av bigblu antenne til breiband innan Vaksdal Kommune.

Monterer antenna med medfyljande utstyr som kunde får tilsendt frå bigblu ved bestilling.

 

Pris er + reisetid (Kr 600 pr/time) og  KM (Kr 9,00 pr km) om ikkje anna er avtalt! 

 

Prisen forutset nærleik til bilveg, og at nødvendig tilsendt utstyr er tilgjengelig på monteringsadresse!

    kr 1 590,00Pris